Đề 4. Trắc nghiệm Scratch

LẬP TRÌNH SCRATCH
– THỜI GIAN: 10 PHÚT.
– NỘI DUNG: 10 CÂU TRẮC NGHIỆM.

Trả lời