Sách CODING 1 LẬP TRÌNH VỚI STEM JUNIOR

159,000.00

Nội dung của cuốn sách

      Cuốn sách Coding 1 lập trình với STEM JUNIOR bao gồm 02 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình như: cách ghép các lệnh, cách một chương trình hoạt động và cấu trúc tuần tự.
Để có thêm thông tin hỗ trợ, tài liệu, bản mềm các ví dụ trong sách, các bạn có thể truy cập vào mục hỗ trợ và download tài liệu trên website: https://laptrinhscratch.edu.vn