LẬP TRÌNH SCRATCH 3 NÂNG CAO (Khóa học video)

742,000.00

Khóa học bao gồm 05 chương:
Chương 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn cách học
Chương 2: Thiết kế và Lập trình sản phẩm Thiệp sinh nhật.
Chương 3: Thiết kế và Lập trình mô phỏng hoạt động của Đồng hồ
Chương 4: Thiết kế và Lập trình mô phỏng Mạch điện
Chương 5: Thiết kế và Lập trình trò chơi Điện Biên Phủ trên không
Chương 6: Thiết kế và Lập trình trò chơi Flappy Bird.