LẬP TRÌNH SCRATCH TRỰC TUYẾN VỚI GIÁO VIÊN (LỚP ZOOM)

3,600,000.0012,000,000.00

Lập trình Scratch trực tuyến với giáo viên (lớp học qua ZOOM)

Lộ trình học linh hoạt

Các khóa học lập trình Scratch trực tuyến với giáo viên qua zoom bao gồm các lộ trình:
+ 15 buổi: Học phí 4.000.000 VNĐ.
+ 30 buổi: Học phí 8.000.000 VNĐ
+ 45 buổi: Học phí 12.000.000 VNĐ
+ 60 buổi: Học phí 16.000.000 VNĐ.
Phụ huynh và các em học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn lộ trình học phù hợp với học lực.
Các khóa học lập trình Scratch được giảng dạy và phân chia từ cơ bản tới nâng cao.