Sách Coding 4 Lập trình với Scratch 3 (Dành cho học sinh lớp 4)

159,000.00

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

Cuốn sách Coding 4 lập trình với Scratch 3 bao gồm 07 chương, cung cấp những kiến thức tiếp theo về lập trình như: vòng lặp hữu hạn, khái niệm về biến, cấu trúc điều kiện, … thông qua ngôn ngữ lập trình Scratch 3. Từng chương trong cuốn sách Coding 4 sẽ giúp trẻ xây dựng lên các phần mềm phù hợp với lứa tuổi và gần gũi với các môn học khác như: Chinh phục các vì sao, Bản nhạc “Đàn gà con”, Câu chuyện “Gà trống và Cáo”, Di sản thế giới, Vòng tay tặng mẹ, Hứng xu, Trận chiến trên sông Bạch Đằng.